Şeyh Abdullah Beytûşî


Irak’ta yetişen evliyâdan. İsmi Abdullah bin Molla Muhammed Beytûşî’dir. 1722 (H.1135) târihinde Beytûş’ta doğdu. 1795 (H.1210) târihinde Basra’da vefât etti. Hasan-ı Basrî hazretleri kabristanlığına defnedildi.

Abdullah Beytûşî küçük yaşta ilim tahsîline başladı. Önce Kur’ân-ı kerîmi hatmetti. Sonra öncelikle okunması âdet olan kitapları okudu. Babasının ders okuttuğu medresede din ve fen ilimlerini tahsîl etti. Oradaki talebelere ders okutmaya başladı.

Abdullah Beytûşî babasının vefât etmesiyle medreseden ayrılıp Sencevî köyüne gitti ve orada Molla Muhammed bin el-Hac’a talebe oldu. Uzun zaman yanında kalıp kendisinden çok istifâde etti. Daha sonra Mâverân’da Mevlânâ Sıbgatullah Hayderî’den tahsîlini tamamladı. İcâzet aldı ve memleketi olan Beytûş’a döndü. Bir müddet ikâmetten sonra, kardeşi Molla Mahmûd ile birlikte bâzı sebeplerle Bağdât’a gittiler.

İlim âşığı iki kardeş, Bağdât’ta henüz oraya gelmiş bulunan Sıbgatullah Efendiyi ziyâret edip sohbetlerinde bulundular. Sonra da sırasıyla Basra, Kuveyt ve bütün sâhil boyu şehirlerini ziyâret ettiler. Ahsâ şehrine geldiklerinde kardeşi Molla Mahmûd buradaki medreselerden birine tâyin edildi ve ders okutmaya başladı. Şeyh Abdullah da, bölge hâkimi Şeyh Arar’ın ricâsıyla başka bir medresede vazîfe aldı. Bir müddet buralarda ilim okuttular ve eser yazmakla meşgûl oldular.

Abdullah Beytûşî bir ara memleketi olan Beytûş’a döndü. Yakınlarını ve sevdiklerini ziyâretten sonra Basra’ya gitti ve orada Rahmâniyye Medresesinde ders okuttu.

Ahsâ beldesine yerleşen Abdullah Beytûşî, ömrünü ilim öğretmekle ve ibâdetle geçirdi. Varını yoğunu tâliblerine ve fakirlere sarf etmişti. Kifâye adıyla meşhûr manzum eseri vardır.

Kaynak
1. Ulemâünâ fî Hidmet-il-İlmi Ved’dîn; s.341

%d blogcu bunu beğendi: